COOPERATION

 

To discuss a legal issue, please contact us by phone and

make an appointment.

 

The cost of legal advice is included in the remuneration if the Client decides to choose our Law Firm to run a case or order other legal service.

 

In the case of client representation in multi-stage proceedings, the client pays in advance for the current stage of the case, e.g.

preparatory proceedings or proceedings in a specific court.

 

 

 

 

WYNAGRODZENIE

 

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne jest ustalane z każdym Klientem indywidualnie po zapoznaniu się z przedmiotem sprawy. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona między innymi od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania czy etapu na jakim dana sprawa się znajduje.

 

Możliwe sposoby rozliczeń to:

  • wynagrodzenie zryczałtowane (poprzez określenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia),
  • wynagrodzenie godzinowe  (wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia).

 

W przypadku stałego zlecenia na obsługę prawną, wynagrodzenie płatne jest w formie ryczałtu miesięcznego. W postępowaniach sądowych spornych (np. o zapłatę, o odszkodowanie, o zachowek) wynagrodzenie może obejmować dodatkowo ustalone indywidualnie z Klientem success fee, czyli premię za wygraną sprawę w postaci procentowego udziału od wygranej i wyegzekwowanej kwoty pieniężnej.

 

Wynagrodzenie za świadczone usługi jest płatne z góry. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty. Kwestie te są uzgadniane indywidualnie z każdym Klientem.

Koszt porady prawnej jest zaliczany na poczet wynagrodzenia, jeżeli Klient zdecyduje się następnie zlecić naszej Kancelarii prowadzenie sprawy lub inną usługę prawną. W przypadku reprezentacji klienta w postępowaniu wieloetapowym, klient uiszcza zaliczkę za konkretny etap sprawy np. postępowanie przygotowawcze lub postępowanie w danej instancji sądowej.

 

 

 

ZADZWOŃ DO NAS

 

 

adwokat@kanm.pl

 

SKAWINA

ul. 29 Listopada 4/3

/+48 / 880 377 707

 

KRAKÓW

ul. Dietla 99/4a

/+48 / 880 377 707